generelle betingelser

generelle betingelser

REGLEMENT 
  
Ferie på campingpladsen forudsætter fuld accept og overholdelse af det givne REGLEMENT, som kan suppleres separat med yderligere regler, som ledelsen finder passende campingpladsen funktion. 
  
  
RESERVATION 
  
- Depositum: Depositum skal betales på den angivne måde inden for 2 arbejdsdage efter anmodningen; Hvis kunden ikke respekterer betalingsbetingelserne, forbeholder ledelsen sig retten til at annullere reservationen. Depositum trækkes fra den samlede saldo på betalingstidspunktet. 
  
- Bekræftelse: Reservationen er kun gyldig ved modtagelse af en bekræftelse, som sendes efter betaling af depositum. 
  
- Afbestillingsregler: I tilfælde af afbestilling af opholdet beholder ledelsen hele beløbet på krævede depositum. 
  
Selvom den reserverede periode ikke bruges fuldt ud pg.a. sen ankomst eller tidlig afrejse, skal hele beløbet for perioden stadig betales. 
  
  
ANKOMST 
  
- Receptionens åbningstider og betalingsservice: Receptionen er åben fra kl. 08.00 til 22.00. Cash desk er åben fra kl. 08.00 til 20.00. 
  
- Dokumentregistrering: Ved ankomst skal gæsterne straks melde sin ankomst i receptionen for at registrere dokumenter, et per gæst og for at orientere sig i de interne regler. Ledelsen forbeholder sig retten til ikke at acceptere gæster, som ikke fremviser regelmæssig dokumentation, eller som overholder campingpladsens reglement. 
  
- Campingkort: Ved check-in får hver gæst et campingkort, der giver adgang til campingpladsen, og som altid skal vises for personalet, hvis det kræves. 
  
- Reservering af standplads og / eller feriebolig: Ledelsen har ret til at tage hensyn til kundens præference, men ikke at garantere det. Personalet forbeholder sig ret til at ændre denne præference baseret på tilgængelighed og uden varsel. 
  
Reserverede standpladser er tilgængelige for gæsterne fra kl. 12.00; uden reservertion, er standpladserne tilgængelige når som helst i receptionens åbningstid. 
  
På ankomstdagen (for ferieboliger med reservationer) bliver gæsterne bedt om at ankomme inden kl. 17.00 og give besked, hvis dette ikke er muligt. I tilfælde af udeblivelse inden for den fastsatte tid mistes hele depositumet, og reservationen betragtes som annulleret. Ferieboligerne er tilgængelige fra kl. 15:00. 
  
- Pris, kapacitet og faciliteter inkluderet: Den maksimale kapacitet i ferieboligerne er (5 for mobilhome, 4 for Cocotenda); mens standpladserne har en kapacitet på 6 personer. 
  
Der er plads til telt eller en campingvogn med bil eller en autocamper på standpladsen. Alt udstyr skal placeres inden for den tildelte standplads; det er ikke muligt at besætte andre standpladser eller områder, selvom der er ledigt. 
  
Dagprisen beregnes ved at tilføje prisen på standpladsen eller ferieboligen (som også inkluderer parkering til en bil) til prisen per person baseret på antal personer, samt andet ekstraudstyr (anden bil, vogn, hund osv. .), afhængigt af perioden. Den ansvarlige for bookingen skal informere om det præcise antal gæster og gæsternes kontaktoplysninger (hvis ledelsen finder unøjagtighed, har de ret til at foretage de nødvendige rettelser af dagsprisen uden varsel) og skal straks informere om ændringer i reservationen i forhold til afrejse eller ankomst, antal af persone. Gæsten skal kontrollere den dagspris, der er meddelt ham; unøjagtigheder skal straks rapporteres. Alle priser i forbindelse med opholdet er eksklusive kommunale og / eller offentlige skatter. 
  
Prisen for opholdet inkluderer følgende faciliteter: 
  
• Adgang til sportsbaner og poolområde 
  
• Liggestole og parasoller ved poolen afhænger af tilgængelighed (kan ikke reserveres) 
  
• Adgang til legepladsen og underholdning (når den er tilgængelig) med daglige aktiviteter og  aftenforestilling i højsæsonen. 
  
Man får ikkel rabat eller reducering af dagsprisen, i tilfælde af at man ikke benytter sig af campingpladsens faciliteter og services. 
  
-OTA (Online Travel Agencies): De viste priser på ferierboligerne kan variere, hvis du bestiller gennem portaler. 
  
UNDER OPHOLDET 
  
- Ændringer i tilstedeværelse: Gæsten er altid forpligtet til at informere om fravær på campingpladsen og eventuel tilbagevenden; Bemærk, at standpladser eller ferieboliger, der er midlertidigt tomme, anses som optaget. 
  
-Overvågning af mindreårige: Campingpladsens ledelse holder ikke tilsyn med gæsternes aktiviteter. Ansvaret for børnene ligger hos forældrene, som også er ansvarlige over for tredjeparter, hvilket fritager både campingpladsen ledelse og personalet fra alt ansvar. Børn skal ledsages i de forskellige aktiviter og anvendelsen af faciliteter. Mindreårige skal bo med mindst én voksen 
  
-Besøg: Besøgende er tilladt på campingpladsen; adgang er kun tilladt i dagtimerne (kl. 08:00 - 22:00) til fods ved indlevering af et identitetsdokument og eventuel betaling af et adgangsgebyr (besøget på max 1 time er gratis). Det er obligatorisk at underrette ledelsen om den mulige tilstedeværelse af køretøjer fra de besøgende. 
  
- Stilletid: Støj (spil, adfærd, aktiviteter osv.) skal være moderat i løbet af dagen og er absolut forbudt fra 13:00 til 15:00 og fra 00:00 til 07:00 ( i sidstnævnte periode er ankomst og afrejse forbudt og ligeledes også forbudt at sætte telte el.lign op og pakke sammen). Lydenheder er tilladte hvis de er meget lave om dagen; de er altid forbudte at anvende i stilletiden. 
  
- Trafik på pladsen: Køretøjer kan kun bruges til ind- og udrejse fra campingpladsen; dette er ikke muligt fra 00:00 til 07:00; motorcykler skal accepteres af ledelsen. Alle køretøjer skal sænke farten helt, både inde på campingpladsen og i umiddelbar nærhed. Fodgængere og cyklister har altid ret til at være på pladsen, men må ikke være en hindring for trafikken. Parkering af køretøjer er tilladt på de pladser, der er anvist af ledelsen, som kan kræve at flytte køretøjet, om nødvendigt. 
  
- Kæledyr: Hunde er tilladt på campingpladsen efter ledelsens tilladelse og under alle omstændigheder kun på standpladserne; det er ikke tilladt at medbringe dem i ferieboligerne eller at tage dem med til toiletterne og poolområdet. Man skal informere om medbragt kæledyr ved ankomst. De skal altid holdes i snor (med rimelighed kort) og hundens efterladenskaber skal samles op og foregå udenfor campingpladsen. Ejerne er fuldt ansvarlige for deres kæledyr. 
  
-Badning: På stranden er det ikke tilladt at tænde bål, afholde støjende forsamlinger om natten, parkere vogne, både og biler; i perioder med mange turister er det ikke muligt at få adgang til bådrampen med bil fra 11:00 til 18:00 (pånær i undtagelsestilfælde som f.eks. pludselig storme). Motorbåde kan kun nærme sig kysten med motoren slukket og aldrig i det afgrænsede badeområde. Campingpladsen afviser ethvert ansvar for skader på både fortøjet til bøjerne hvilket skyldes: vejret, dårlig fortøjning af ejeren og / eller tyveri. Det er ikke muligt at efterlade joller, kanoer, surfboards og jetski på stranden. 
  
- Grill: Brug af grillen er tilladt i overensstemmelse med naboer og bestemmelserne for brandsikkerhed; personalet kan slukke for det, hvis de finder det farligt. Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at tænde åben ild på alle campingpladsens områder. 
  
- Hygiejneregler: Gæsterne er forpligtede til at holde ferieboliger, standpladser og toiletter rent. Hvis gæstens misvedligehold medfører skader opkræves gæsten for disse skader. Kemiske toiletter bør kun tømmes i de specielle afløb, der er beregnet til det og aldrig i håndvaske, toiletter og afløbsriste. Der er drikbart vand på hele campingpladsen; det anbefales at spare på vandet. Brug af handicaptoiletter er muligt ved udlevering af nøgler i receptionen. 
  
-Sikkerhed: Gæsterne har ansvar for egne medbragte ting og udstyr; ledelsen afviser ethvert ansvar for tyveri eller skader på ting og mennesker forårsaget af tredjemand; er kun ansvarlig for skader forårsaget af campingpladsens ansatte. Fundne ting på campingpladsen skal indleveres i receptionen, som opbevarer dem, indtil den retmæssige ejer er fundet; de, der opbevarer genstande, der ikke er deres egne, kan blive dømt for underslæb. 
 
VED AFREJSE 
  
-Standpladser: Gæster kan kun betale regningen i betalingsesrvice åbningstid. Priserne gælder fra ankomsttidspunktet til 12:00 den efterfølgende dag (uanset ankomsttidspunktet) hvis afrejse finder sted efter dette tidspunkt, skal den følgende overnatning også betales. 
  
- Ferieboliger: gæster skal betale regningen på dagen for deres ankomst. Slutrengøring er obligatorisk for ophold på 1 til 3 nætter. Nøglerne skal returneres om morgenen på afrejsedagen senest kl. 09:00; det er dog tilladt efter aftale at efterlade bilen på parkeringspladsen og blive hele dagen (uden ekstra omkostninger). 
  
 BRANDREGLER 
  
Når evakueringsmeddelelsen lyder fra højttaleren, skal du gå til fods til det nærmeste samlingssted, der er angivet på campingpladsens oversigt. Når du har nået samlingsstedet, skal du følge de instruktioner, der vil blive givet af beredskabsteamet. 
  
Forsøg ikke at nå udgangen i bil, så du ikke er til hindring for beredskabsteamet. 
  
  
Gæster med handicap 
  
Et hjælpesystem er lavet til gæster med handicap, som ikke ledsages af personer, der kan hjælpe dem. Gæster med handicap skal informere receptionen om dette så hurtigt som muligt for at give mulighed for at stille den nødvendige hjælp til rådighed i tilfælde af behov. 
   
  
Regler, der skal respekteres: 
  
Det er forbudt at: 
  
1. Opbevare mere end 30 kg LPG i bærbare beholdere/gasflasker 
  
2. Tænde ild (undtagen på madlavningsudstyr) inde i opholdsrum, telte, campingvogne osv. 
  
3. Bruge træ / kul / grill i nærheden af telte, standpladser, opholdsrum osv., Hvis ikke der er sikker afstand 
  
4. Holde alle madlavningsudstyr (riste / komfur osv.) tæt på gardinerne 
  
5. Bruge de områder der er til rådighed, mellem telte, ferieboliger, campingvogne som opbevaringsområder for brændbart eller brændbart materiale 
  
6. Bruge stearinlys eller gasbrændere til belysning 
  
7. Parkere bilerne lige inden opholdsområdet, teltene, campingvogne osv. 
  
8. Udføre operationer med brug af LPG-beholdere eller fra disse til  tanke med LPG-køretøjer 
  
9. Ryge i rum, hvor forbudstegnet vises 
  
10. Udføre direkte indgreb i det elektriske system 
  
11. Bruge elektriske forlængerledninger, løse stikdåser, adaptere og elektriske reduktionsanordninger, der ikke overholder de tekniske standarder 
  
12. Bruge ovne med et maksimalt kilogram cylinder i et telt.  
  
   
  
Forholdsregler, der skal tages ved tilberedning af mad 
  
• efterlad ikke madlavningen uden opsyn 
  
• ryd området omkring ovne og komfurer fra viskestykker, stykker papir, grydeholdere eller andre brændbare genstande 
  
• rengør køkkenapparater regelmæssigt, så de er fri for forskellige materialer, madrester eller fedtophobninger 
  
• hav et låg ved hånden for at slukke en brændende gryde. Sluk for ovnen og dæk ilden med et låg. Brug ikke vand, da det forårsager stænk og spreder ilden 
  
   
  
Reception tlf nr. +45 0457590231 (internt alarmnummer) 
  
   
  
CAMPING FOSSALTA RESPEKTER NATUREN, SAMARBEJD MED OS! 
  
Vi hjælper hinanden: 
  
• brug de specifikke affaldscontainere i campingområderne 
  
• læg kun affaldet i lukkede poser 
  
• kast ikke papirer og andet på jorden, men i skraldespandene 
  
• sluk ikke eller kast cigaretskod på jorden eller i potter, men i askebægerne 
  
• spar på vandet! Spild undgås, og betyder også energibesparelser 
  
• pas på dine kæledyr, så de ikke gør skade på ting og mennesker 
  
   
  
Affaldssortering 
  
- GLAS: Flasker, krukker og glasbeholdere 
  
- UDIFFERENTERET: Klæbemidler, plastsmykker, kuglepen, nylonstrømper, brugt legetøj, knækkede fade, CD'er, bleer og hygiejnebind, blødgjort papir, ubrugelige sko og klude, affald, der ikke er underlagt særskilt sortering 
  
- PAPIR: Aviser, magasiner, bøger og notesbøger, ark og fotokopier, kasser, papirposer, papemballage 
  
- PLAST: Plastemballage og beholdere, plastflasker, madvarebakker af plast, plastposer, dåser, blik, emballage til drikkevarer og madvarer, plastplader og -glas, frugt- og grøntsagsnet, bøjler 
  
- ORGANIISK: Madaffald, kød- eller fiskerester, frugt- og grøntsagsaffald, afskårne blomster, tørrede frugtskalle. Gælder ikke skaller, som skaller af krebsdyr (f.eks. muslingeskaller osv.) eller dyreknogler, som skal smides i beholderen til usorteret affald, i lukkede poser. 
 
  
I alle gæsters interesse forbeholder ledelsen sig retten til at bortvise personer, der ikke overholder disse regler, eller som med deres adfærd forhindrer opretholdelsen af ro og orden.